Az Európai Parlament épülete Strasbourgban

Az EP támogatja a kkv-kat

Az EP támogatja a kkv-kat

Az Európai Parlament szerdán nagy többséggel elfogadott jelentésében támogatta azokat az intézkedéseket, amelyek a kis- és középvállalkozásokat (kkv) segítik a koronavírus-járvány okozta válság, valamint a digitalizáció és a klímasemlegesítés kettős kihívásainak kezelésében.

A jelentés kiemeli, az Európai Bizottságnak a válság fényében újra kell gondolnia és frissítenie kell a kkv-k támogatásával kapcsolatos stratégiáját, amelynek a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból ellenálló társadalom és a versenyképes gazdaság felé történő átmenet előmozdítására kell összpontosítania. A testület képviselői továbbá hangsúlyozták a stratégia összehangolását az unió ipari és adatstratégiájával, továbbá a klímasemlegességet céljául kitűző zöld megállapodással annak érdekében, hogy minden kkv-t bevonjanak és támogassanak a digitalizációs és zöld átmenet folyamán.

Felkérik továbbá a bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a vállalkozásalapítás környezetének javítása és a vállalkozói szellem erősítése érdekében, többek között a kkv-kra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével segítve a kkv-k hozzáférését az európai közös piachoz és forrásokhoz, és szorgalmazza a többletforrások bevonását annak érdekében, hogy a tagállamok, különösen a kevésbé fejlett országok előmozdíthassák a kkv-k digitális és környezetbarát működésre való átállását.

A testület tagjai felhívták a bizottság figyelmét, hogy működésük biztosítása érdekében helyre kell állítani a kkv-k likviditását, és felkérték az Európai Központi Bankot, hogy a kkv-k pénzügyi támogatásokhoz való jobb hozzáférése érdekében a tagállamokkal együttműködve folytasson információs kampányt.a Aggodalmukat fejezték ki továbbá a válság által legjobban érintett ágazatok miatt, amelyeket jórészt kkv-k alkotnak, és hangsúlyozták, hogy ezeket a szektorokat mentesíteni kell az adminisztratív terhek és a költségokozó szabályozás alól.

Győri Enikő, a Fidesz-KDNP képviselője közleményében üdvözölte, hogy a jelentésbe bekerült az általa javasolt és erősen szorgalmazott kkv-teszt is, amely minden uniós jogalkotási javaslat kkv-kra gyakorolt lehetséges hatásainak előzetes felmérését kéri.

“A vállalkozásbarát szabályozói környezet kialakításához a bizottságnak minden jogalkotási javaslatot előzőleg át kell vizsgálnia, hogy az milyen hatással lenne a versenyképességre és a kkv-kra. Ezeket az eredményeket valamennyi jogalkotási javaslatnál figyelembe kellene venni. A kkv-teszt azért fontos, mert a kkv-kat méretük és korlátozott erőforrásaik miatt gyakran aránytalanul érinti egy-egy új szabályozás költsége”

– emelte ki a képviselő írásbeli nyilatkozatában.

Gyürk András fideszes képviselő jelezte, hogy az Európai Bizottság a koronavírus-járvány kezdete óta nem készített szakpolitikai koncepciót a kkv-kkal kapcsolatban, ezért az Európai Parlament jelentése fontos lépésnek tekinthető.

“A kis- és középvállalkozások, illetve a családi és egyéni vállalkozók túlélése az európai gazdaság működésének záloga, ezért bír kiemelt fontossággal az egyetértési pontok kijelölése a területen”

– hívta fel a figyelmet.

Kapcsolódó cikkek