Ők a Magyar Érdemrendesek

Ők a Magyar Érdemrendesek

Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta a következő kiválóságoknak:

KESZTHELYI LAJOS Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus részére a kísérleti magfizika és biofizika terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült, iskolateremtő tudományos munkássága, úttörő jelentőségű eredményei, példaértékű életpályája elismeréseként;

KODOLÁNYI GYULA József Attila-díjas költő, műfordító részére sokoldalú irodalmi munkássága, különösen költői és esszéírói teljesítménye, példaértékű életpályája elismeréseként;

DR. KOPP MÁRIA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, orvos, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatási igazgatóhelyettese részére a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések pszichoszociális, társadalmi, gazdasági és demográfiai háttértényezői kutatásában elért tudományos eredményeiért, több évtizedes, a magyar társadalom és a család érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként;

KOVÁCS FERENC Állami díjas állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus részére az állatorvos-tudomány szervezésében, az állathigiéniai és élelmezésbiztonsági kutatásban elért, nemzetközileg is kimagasló eredményeiért, az akadémiai agrárstratégiai kutatások irányításában, a könyvként megjelent tanulmányok írásában és szerkesztésében, valamint a tudományos közéletben az elmúlt két évtizedben végzett példamutató, áldozatos munkásságáért.

Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére, a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta a következő kiválóságoknak:

ÁDÁM JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Általános és Felsőgeodézia Tanszékének tanszékvezető egyetem tanára részére kiemelkedő geodéziai tudományos eredményeiért, az egyetemi képzésben a fiatal tudományos utánpótlás példaszerű neveléséért, a földtudományok területén végzett több mint egy évtizedes lelkiismeretes és eredményes tudományszervező tevékenységéért, valamint a Nemzetközi Geodéziai Szövetség első és ez idáig egyetlen magyar vezetőségi tagságáért;

BÍRÓ LÁSZLÓ tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának elnöke részére a magyar családokért és a fiatalok házasságra felkészítéséért végzett munkásságáért;

DR. BOTOS KATALIN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára részére a nemzetközi gazdaság, a nemzetközi pénzügyek, az államháztartás terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, iskolateremtő, kutatói, oktatói és vezetői munkássága, közéleti szerepvállalása, életműve elismeréseként;

DR. BREUER PÁL, a Recski Szövetség Hortobágyi Tagozatának alapító elnöke részére az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt emberek sorsának és a kitelepítések okainak feltárása, a meghurcoltak rehabilitálása és érdekvédelme terén végzett több évtizedes munkájáért, valamint példaértékű életútja elismeréseként;

DR. GÉHER ISTVÁN, az irodalomtudomány kandidátusa, József Attila-díjas irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa részére több mint négy évtizedes kiemelkedő költői, irodalomtörténészi, műfordítói, tudományszervezői és szerkesztői munkásságáért, műfordító generációkat felnevelő példaértékű oktatói munkájáért, továbbá az angol és az amerikai kultúra hazai megismertetése, valamint a magyar kultúra angol anyanyelvű országokban történő terjesztése területén végzett tevékenysége elismeréseként;

HABSBURG-LOTHARINGIAI MIHÁLY, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke részére a magyarság európai hírnevének öregbítéséért, a magyar mártírok boldoggá avatásának elősegítése érdekében végzett erőfeszítéseiért, karitatív szolgálataiért és a Szent Benedek Iskolaközpont létrehozásáért;

DR. HAFENSCHER KÁROLY nyugalmazott evangélikus lelkész, ökumenikus tanácsadó részére lelkészi szolgálata, teológiai, publicisztikai munkássága, példaértékű életútja elismeréseként;

KÓSA LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, etnográfus, történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi tanára részére, a néprajztudomány, a 18-20. századi magyar művelődéstörténet terén végzett, határainkon túl is nagyra becsült iskolateremtő tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai-közéleti és gazdag publikációs tevékenysége elismeréseként (a kitüntetés később veszi át);

MÁRTA ISTVÁN Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, az Új Színház volt igazgatója, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a magyar kultúráért végzett több évtizedes sokoldalú tevékenysége, méltán sikeres, példaértékű művészi munkássága elismeréseként;

DR. PAP GÉZA, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke részére az erdélyi magyar nemzeti közösség önazonosságának megőrzése, építése érdekében végzett tevékenységéért, teológiai tudományos munkássága elismeréseként;

SZEPSY ISTVÁN borász, a Szepsy Kft. ügyvezető igazgatója részére a minőségi bortermelés fejlesztéséért, a méltán világhírű tokaji borágazat érdekében végzett több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült munkássága elismeréseként.

Kapcsolódó cikkek