Ők az idei Harsányi István-díjasok

Ők az idei Harsányi István-díjasok

Harsányi István-díj átadása

A díjra minden évben június 30-ig lehet pályázni, tudományos szakdolgozattal, diplomatervvel, doktori értekezéssel vagy egyéb tanulmánnyal. A Manager Képzés Alapítvány professzorokból és gazdasági szakemberekből álló Kuratóriuma a nyílt pályázatot követően évente egyszer adományoz Harsányi István-díjat a legkiemelkedőbb innovációs menedzsment ismeretekkel és tudással rendelkező hallgatók, doktori iskolákban résztvevők számára.

Harsányi István díjátadó Gála

A 2011. évben negyven magas színvonalú pályamű érkezett be, és ezekből a kuratórium az alábbi szempontokat súlyozva mérlegelte:

− a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználását;

− a pályázat szerkezeti felépítését, nyelvezetét és stílusát;

− a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető innováció elméleti megállapításokat;

− a pályamunkában szereplő javaslatokat, különös tekintettel az innováció menedzsment gyakorlatban történő alkalmazására.

A Kuratórium hosszas vita, tanácskozás után választotta ki a legmagasabb színvonalú pályamunkákat. A kuratórium döntése értelmében a 2011. évben öt pályázó kapott Harsányi István Ph.D Díjat, további öt pályázó pedig Harsányi István Hallgatói Díjat. A díjazottak szakmai munkájuk folytatása érdekében a kuratórium által megállapított ösztöndíjban részesülnek.

A 2011. évi Harsányi István-díjban részesített hallgatók az innováció menedzselésében jól hasznosítható elméleti és gyakorlati megoldásokat dolgoztak ki, különös tekintettel a kutatás-fejlesztés aktivitását befolyásoló tényezők meghatározására, a regionális innovációs rendszer fejlesztésére, a vállalkozói egyetemek technológiai transzfer aktivitására, a KKV-k versenyképességének javítására, a kutatás-fejlesztési eredmények fokozására, a kisvállalkozások üzleti tudásának fejlesztésére.

A díjak átadására a Manager Képzés Alapítvány kuratóriumának közreműködésével ünnepélyes keretek között a díjazottak felsőfokú intézményeinek tanévnyitó ünnepségén kerül sor.

A Manager Képzés Közhasznú Alapítványt a Szervezési és Vezetési Tudományos Társasággal együttműködve a Magyar Innovációs Szövetség gesztorálja, az Alapítványt az SzVT, a Pro Progressio Alapítvány és magánszemélyek támogatják.

Harsányi István Ph.D Díjat kapott:

–    Tilinger Attila, Széchenyi István Egyetem

–    Novotny Ádám, BME

–    Bíró-Szigeti Szilvia, BME

–    Birkner Zoltán, Pannon Egyetem

–    Varga János, Kodolányi János Főiskola.

Harsányi István Hallgatói Díjat kapott:

–    Halász Lívia, Pannon Egyetem

–    Vécsey Alexandra, Óbudai Egyetem

–    Szappanos Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem

–    Hürkecz Attila, Budapesti Corvinus Egyetem

–    Bokros András, Budapesti Corvinus Egyetem.

Kapcsolódó cikkek