Gáll Sándor református lelkipásztor kolozsvári otthonában családjával figyeli Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Duna Televízión közvetített húsvéti istentiszteletét 2020. április 12-én, fotó:Kiss Gábor/MTI

Bogárdi Szabó István: Krisztustól semmi sem választ el minket

Bogárdi Szabó István: Krisztustól semmi sem választ el minket

Ha egymástól el is választ most bennünket a baj, Krisztustól semmi sem választ el. Erről beszélt a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap.

A református püspök a járvány miatt hívek nélkül, családi körben, a Budahegyvidéki Református Templomban megtartott ünnepi istentiszteleten úgy fogalmazott:

“a feltámadott Krisztus hatalma betölt mennyet és földet, és eljut a bezárkózott tanítványokhoz is”.

Rámutatott, Jézus hatalmas kővel elzárt sírja kifejezi a drámát, hogy “Isten és ember közé odagördíttetett valami”. Ez a kő a “bűn zsoldja”, a halál. Húsvét hajnalának csodája pedig az, hogy “Krisztus feltámadásával Isten legördítette a halál kövét” az ember szívéről.

Bogárdi Szabó István igehirdetésében kitért arra: Márk evangéliumában csak akkor hangzik el, hogy a sírt elzáró kő “felette nagy volt”, amikor már el van hengerítve a sír elől. Ugyanígy mindig csak a “bajok múltán”, a “szabadulás óráján tudjuk igazán megmondani”, hogy mekkora volt a teher, és “csak visszatekintve értjük meg” a szabadulást hozó kegyelem nagyságát. Mert “Isten nemcsak kivezet a bajból, hanem mindig önmagához vezet” – mondta.

Gér András református zsinati tanácsos családjának érdi otthonában Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Duna Televízión közvetített húsvéti istentiszteletét mondja 2020. április 12-én, fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
Hangsúlyozta, Isten nemcsak a régiek kedvéért hárított el akadályokat. Nem az a terve, hogy a régieket megáldja, meggyógyítja, “mi pedig elélhetünk ezeknek az emlékéből”.

Úgy fogalmazott:

“Istennek velünk is terve volt, amikor a régieket megáldotta. Az ő áldásuk a mi áldásunk is, hogy mi is elmondhassuk, nincs immár akadály, elhengeríttetett a kő. Nincs tehát akadálya annak sem, hogy hálával imádkozzunk és  Krisztus útján járjunk”.

Hiszen “még a szánkon sincs a kérés, és ő már meghallgatta, (.) mi még gyászban vagyunk, és ő már örök életet szerzett nekünk. Mi még temetni megyünk, és ő már feltámasztotta Krisztust. Mi még azt kérdezzük, kicsoda hengeríti el a követ, és ő már azt mondja, elvétetett” – sorolta.

Jézus feltámadásával Isten “nekünk is csodálatos jövőt, feltámadást, örök életet, színről színre látást készített”.

“Mindezt pedig azzal pecsételi meg, amit a feltámadt Jézus mond: ne féljetek!”

– tette hozzá Bogárdi Szabó István.

A zsinat elnökségi tanácsa korábban arra kérte a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvétvasárnap Magyarországon és a határon túl kapcsolódjanak be a Duna Televízióban közvetített ünnepi istentiszteletbe, “otthon terítsék meg az úrasztalát”, és a televíziós szertartást követve vegyék együtt, egy időben a kenyeret és a bort Kárpát-medence szerte.

Kapcsolódó cikkek