forrás: pixabay.com

Ilyen lehetett az Árpádok országa

Bemutatták az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából Ritoók Ágnes és Simonyi Erika szerkesztésében megjelenő, 29 tanulmányból álló Árpádok országa - Tanulmányok és katalógus című, több mint 630 oldalas reprezentatív kiadványt, amelyet mintegy 850 színes kép illusztrál, bemutatva a korszak ikonikus emlékeit.

A csütörtöki budapesti könyvbemutatón L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy a kötet létrejöttével a tudományos intézmények együttműködését tudják demonstrálni, ugyanis a kiadvány a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat együttműködésével valósult meg. A könyvnek erénye az, hogy a tudományos igényességgel megírt, magas színvonalú tanulmányokat értékes, színvonalas illusztrációs anyag teszi teljessé, ezáltal nemcsak tartalmában, de küllemében is megragadja az olvasót.

“A szerzők többsége olyan nyelvet használ tudományos munkássága során, amely a nagyközönség számára is befogadhatóvá teszi az olvasmányt”

– mondta L. Simon László.

“A Magyar Nemzeti Múzeum dolgozik az állandó kiállítása megújításán, amelynek megvalósulásához többéves előkészületre van szükség. Az Árpádok országa című kötet sorvezetőként is fog szolgálni a korszerű, vizualitásában a mai kor igényeihez illeszkedő tárlat Árpád-korra vonatkozó részeire”

– fogalmazott a főigazgató.

A magyarságkutatás területe elsőrendű terület az MNM számára, ezért az intézmény a kutatások élvonalába kíván kerülni.

“Az Árpádok országa című kötet létrejötte a garancia arra, hogy az intézmény tudományosan megkérdőjelezhetetlen, orientáló erejű és komoly szakmai konszenzusteremtő erővel bír”

– emelte ki L. Simon László.

Az Árpádok kora című könyv 29 nagyobb tanulmányból áll, amelyek a 9. századi előzményektől az utolsó Árpád-házi uralkodó g mutatják be a Magyar Királyság történetét.

A tanulmányokat az adott témához kötődő tárgyi emlékanyag katalógusa követi. Az Árpádokhoz köthető, a nagyközöség által már ismert tárgyi emlékanyag mellett a legfrissebb ásatási leletek, térképek, alaprajzok kalauzolják át az olvasót a korszakon. Az Árpádok évszázadainak történeti áttekintését követően a 10-13. századi központokkal ismerkedhet meg az olvasó. Az Árpád-kori Magyar Királyság teljes keresztmetszetét adó tanulmányok bemutatják többek között a korszak várépítészetét, a hazai városok kialakulását, valamint a hétköznapi élet tárgyi anyagát.

A kötetben helyet kaptak a nyugatról érkező hospesek, a zsidók és a keletről érkező muszlimok, besenyők, kunok és jászok is.

A csütörtöki eseményen szintén ismertették a 10 tanulmányból álló, az ELKH és az Árpád-ház program támogatásával kiadott Andreae II regis Hungariae decretum anni 1222 bulla aurea roboratum című kötetet is. A könyv többek között a magyar politikai gondolkodás történetét a X. század végétől a középkor végéig, az Aranybulla idején bekövetkezett társadalmi változásokat, valamint a Földnélküli János angol király által kiadott Magna Charta Libertatum kiadásának történetét mutatja be. Az Árpádok országa című kötet csütörtöktől kapható a Magyar Nemzeti Múzeum boltjában, valamint megrendelhető az MNM honlapján is.

Kapcsolódó cikkek