Új formában a debreceni egyetem könyvtára

Új formában a debreceni egyetem könyvtára

Debreceni Egyetem

Az egyetem a Társadalmi Megújulás Operatív Program kétszázötvenmillió forintos támogatásával, középiskolákkal és országos szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel együttműködve valósította meg a felújítást. Fábián István rektor elmondta, hogy a beruházás eredményeként bővült az online szolgáltatások köre, gyarapodott a digitalizált gyűjtemény, tökéletesedett az országos dokumentumellátási rendszer és javultak a fogyatékossággal élők könyvtárhasználati lehetőségei is. A Debreceni Egyetem fontos feladata, hogy a régió szellemi központjává váljon, ezért minden olyan program fontos, amely ezt a szerepvállalást erősíti.

Könyvtárban ülő fiatalok

Virágos Márta, a könyvtár főigazgatója elmondta, hogy a projekt egyik célja az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve olyan országos központi dokumentumszolgáltató rendszer létrehozása volt, amely alkalmas a könyvtárakban felhalmozott információs források jobb kihasználására. A központi adatbázisban (Magyar Országos Közös Katalógus, MOKKA) teljességre törekvően szerepelnek a Magyarországon eddig megjelent könyvek, a könyvtárakban fellelhető fontos külföldi szakirodalom adatai, emellett növekedett az elektronikus formában szolgáltatott dokumentumok száma, valamint elérhetővé vált az egyetemi könyvtár és a partner középiskolák hagyományos és elektronikus gyűjteménye.

Debreceni Könyvtár

Debreceni Könyvtár

A beruházással bővítették a huszonnégy órán keresztül elérhető online szolgáltatások körét. Az online katalógusban nyomon követhető a kölcsönzések státusza, az olvasók meghosszabbíthatják a kölcsönzési időt és raktári kéréseket küldhetnek akár otthonról is. Az egyetem hallgatói a digitalizált kötelező irodalomhoz, speciális e-learning tananyagokhoz és más információs forrásokhoz juthatnak hozzá a könyvtár zárt hálózatán keresztül, amely elérhetővé teszi az oktatáshoz kötődő anyagok elektronikus verzióját.

A tanulási szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően interaktív honlapokat alakítottak ki a partneriskolák honlapjainak tartalmi és technikai elemzésével – ismertette a főigazgató a projektzáró konferencián.

Kapcsolódó cikkek