fotó: pixabay.com

Nagy ember kerül porondra

Nagy ember kerül porondra

A nyári szünet után, szeptember 28-án folytatódik a Károli Szabadegyetem. A Prof. Dr. Trócsányi László rektorral indult ismeretterjesztő rendezvénysorozat következő vendége Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa.

“A pódiumbeszélgetés során a Korszellem és pszichológus hivatás című témában beszélget Prof. Dr. Bagdy Emőkével pályatársa, Dr. F. Földi Rita klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, intézményünk Fejlődés és Neveléslélektani Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense az est folyamán. A pódiumbeszélgetés központi témája a pályaszocializáció, azon belül is a hivatás művelésében megjelenő személyiség. Professzor asszony a témaválasztás kapcsán kifejtette, hogy ‘mesterem, Mérei Ferenc szakember nevelő munkája során megtapasztaltam, hogy a hivatás művelésében a személyiségi tényező, a kapcsolat kezelésének mikéntje főképp a humán szolgáltató szakmák területén szinte fontosabb, mint a magas szintű szaktudás.’

Prof. Dr. Bagdy Emőke 20 éves felsőoktatási vezetői tapasztalat birtokában alapította meg és indította útjára a Károli Gáspár Református Egyetemen 2000-ben a Pszichológiai Intézetet és a pszichológia szakot.

A rendkívüli népszerűségnek örvendő pszichológia szak megalapítása során a pszichológus képzésben is – a fent említett – szakmai személyiség kiművelésére helyezte a fókuszt, hiszen a szolgáló, edukatív, reedukatív-korrekciós, újranevelő, oktató-nevelő pedagógiai, gyógyító orvosi és segítő-gyógyító pszichológusi munkában is jelentős szerepe van a személyiségi alkalmasság fokozásának, az interperszonális érzékenység növelésének. A szakmai önismeret fejlesztése, az önreflektív lelki munka és szupervízió megkerülhetetlen sarokkövei lettek egyetemünk pszichológusképzésének is. Prof. Dr. Bagdy Emőke a pályaszocializáció alkalmazását tartja élete fő művének, hiszen az életmodell szerint “a lélektől-lélekig terjedő spirituális terrénumban enélkül a személyiségi önismereti pallérozódás nélkül érzelmileg analfabéták, iskolázatlanok maradunk. Az élet minden kapcsolati területén fontos az önismeret és a kapcsolatok értő kezelése, ha már egyszer elkerülhetetlenül munkaeszköz a személyiségünk”. 1995-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen írt habilitációs értekezést a témában A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet címmel.

Professzor asszony kimagaslóan sikeres életpályát mondhat magáénak: számtalan szakkönyv, tanulmány és ismeretterjesztő mű szerzője, a legrangosabb pszichológiai társaságok és egyesületek tagja, elnöke.

Nemcsak kiváló oktató és szakalapító, hanem szakmájának nemzetközi hírű, elismert tudósa is. A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Tanszékének alapításától 2004-ig tanszékvezetői, 2005-2010 között intézetvezetői tisztséget töltött be. 2010-től az egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének professor emeritája. Egyetemünk vezetése 2012-ben Pro Universitate díjjal jutalmazta, emellett az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét két alkalommal is – 2007-ben és 2021-ben – megkapta. 2013-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, valamint ebben az évben kapta meg a Prima Primissima díjat is.  A 18 órakor kezdődő pódiumbeszélgetést – a nagy sikerre való tekintettel – 17 órától ismét vezetett, történelmi séta előzi meg, melynek keretében az érdeklődők a Károlyi-Csekonics-palota gyönyörűen felújított belső tereit tekinthetik meg.

A Károli Szabadegyetem rendezvényére a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni az alábbi linken található jelentkezési felületen lehetséges”  – fogalmaztak közleményükben.

Kapcsolódó cikkek