Civil összefogás a gyermekprostitúció ellen

Civil összefogás a gyermekprostitúció ellen

gyermekprostitució

Így kezdődik az a petíció, amit olyan neves civil szervezetek írtak alá, mint például az Alternatal Alapítvány, a BOCS Alapítvány, a Budapesti Szociális Forrásközpont, a Család, Gyermek, az Ifjúság Egyesület, a Család-Vár Alapítvány, az Emberiség Csoport Magyarország Közhasznú Egyesület, a Független Bábaszövetség Közhasznú Egyesület, a Gyerekesély Közhasznú Egyesület, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és alábbi tagszervezetei:
* FIONA – Fiatal Nőkért Alapítvány
* HARKE – Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete
* Jól-Lét Közhasznú Alapítvány
* MONA – Magyarországi Női Alapítvány
* NANE Egyesület
* NŐTÁRS Alapítvány
* Patent Egyesület
* REGINA Alapítvány
* Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány
* Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület, továbbá a Mátra Nagycsaládos Egyesület, a Markaz, a Méltóságot Mindenkinek Mozgalom, a Miria Alapítvány, az MTA Gyerekszegénység Elleni Programja, a Növekvő Hold Alapítvány, az Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért, a Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Pince Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, a Stop-Férfierőszak Projekt, a Születésház Egyesület valamint Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, amelyik közleményben ezt írta:

„Eddig is tudtuk, hogy egy-egy probléma kezeléséhez nélkülözhetetlen a civilek összefogása. Úgy tűnik, most erre van szükség a probléma létezésének elismertetéséhez is. Ha úgy teszünk, mintha gyermekprostitúció nem létezne, a jelenség a normarendszerben nem kerül definiálásra, így nem alakul védőháló vagy támogató rendszer a kialakulásának megelőzésére sem.”

A Kék Vonal alapító tagja a 2000-ben életre hívott, Eltűnt és Szexuálisan Kihasznált Gyerekekért alakult Európai Föderációnak. A Föderáció olyan non-profit szervezetek szövetsége, amelyek saját országukban felvállalják az eltűnt és szexuálisan kihasznált gyerekek és hozzátartozóik segítését, küzdenek a gyermeki jogok legteljesebb megvalósulásáért, valamint a gyerekkereskedelem és gyerekprostitúció egyre szélesebb körű elterjedése ellen. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 2008 óta működteti az Eltűnt Gyerekek Segélyvonalát (116 000, www.kek-vonal.hu/emil), ahol a szexuális visszaélés és kizsákmányolás áldozatainak hívását, e-mailjét is értő meghallgatással és a konkrét segítség megszervezésével várjuk. A gyermekprostitúció kérdésében, ahogyan azt a Gyermekvédelmi törvény, a Családjogi törvény vagy a Magyarország által is ratifikált a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban kihirdetett Egyezmény is előírja, a mindenekfelett álló érdekének előtérbe helyezése a legfontosabb.

A 10 pont a gyermekprostitúció ellen címmel közzé tett petícióban (http://www.gopetition.com/petition/42744.html) az áll, hogy Nyugat-Európa szexpiacaira immár nem csupán alkalmilag, hanem rendszerszerűen és tömegesen érkeznek a magyar földön előnevelt gyermekkorú és fiatal prostituáltak. Úg fogalmaznak, hogy a magyar állam már jó ideje elhárítja magától a felelősséget, a hazai szexipar és a prostitúció fogyasztói mindent megtesznek azért, hogy a maximális hasznot sajtolják ki áldozataikból. A nemzetközi kutatások szerint a prostituáltak átlag életkora 14 év.

A következőkkel fordulnak a kormányhoz:

– Követeljük, hogy szerezzenek érvényt a gyermekprostitúció tilalmát jelentő Btk. 202/A §-ban foglaltaknak, a mostaninál súlyosabb büntetéssel fenyegetve a kiskorú prostituált használóját, függetlenül attól, hogy az illető tudatában volt-e annak, hogy a prostituált 18 éven aluli. A gyermekprostitúció esetén a bűntett elsőrendű elkövetője a „vásárló”.

– Felszólítjuk a törvényalkotót, hogy módosítsa a hatályos jogszabályt oly módon, hogy az elnevezés is tükrözze a bűncselekmény súlyát és lényegét, azaz a szabályozott bűncselekmény megnevezése ne „megrontás” legyen, hanem „gyermek szexuális kizsákmányolása”.

– Követeljük egyben, hogy szerezzenek érvényt a prostitúcióra vonatkozó többi hatályos büntetőtörvénynek is. Fel kell kutatni és példásan meg kell büntetni a prostitúció haszonélvezőit, a bordélyosokat, a futtatókat, a kerítőket, kitartottakat, az emberkereskedőket.

– Követeljük, hogy a kormány, elismerve a gyermekek jólétéért viselt felelősségét, indítson hatékony programokat a 18 éven aluliak prostitúciójának megelőzésére, a gyermekáldozatok kimentésére, szociális és pszichés reintegrációjára, alkalmazva a nemzetközi normákban – egyebek között az immár 60 éves ún. New York-i Egyezményben [2.], illetve a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyvben [3.] – foglalt előírásokat. A vonatkozó magyar törvényhelyek részletes felülvizsgálatra szorulnak.

– Követeljük, hogy a prostitúcióval, illetve emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekből szerzett hasznot kobozzák el, és azt teljes egészében az áldozatok ellátására és támogatására fordítsák.

– Követeljük azon jogalkalmazók büntetőjogi felelősségre vonását, akik miközben futni hagyják a gyermekprostitúcióban vétkes tényleges bűnelkövetőket, ezek kiskorú áldozatait zaklatják, illetve vonják szabálysértési eljárások alá.

– Követeljük a jogszabályok alkalmas módosítását annak érdekében is, hogy a gyermekprostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények – ide tartoznak a 18 évesnél fiatalabb személlyel ellenszolgáltatás ellenében folytatott szexuális kapcsolat mellett a bordélytartás, kitartottság, kerítés, futtatás és emberkereskedelem is, ha ezeket kiskorú sérelmére követik el – hatékony felderítésére a titkos nyomozási eszközöket is be lehessen vetni.

– A szabálysértési törvény a prostitúció egész rendszerét tilalmazó büntetőtörvényekkel (és a kötelező nemzetközi normák előírásaival) ellentétesen a prostitúció legkiszolgáltatottabb szereplőit, a prostituáltakat rendeli büntetni, újabban – egy pár hónapja hozott módosítás következtében – akkor is, ha gyermek az illető. A szabálysértési törvényt is meg kell tehát változtatni annak érdekében, hogy az ne ellentétesen, hanem támogatóan hasson a Btk.-ban előírtakra, ne a bűnelkövető és az áldozat közötti érdekközösséget erősítse, hanem az áldozat támogatását, az elkövető felderítését segítse elő.

 – Követeljük továbbá, hogy az állam, áttekintve a gyermekprostitúciót tiltó nemzetközi dokumentumokban foglaltakból reá háramló kötelezettségeket, a legrövidebb határidővel indítsa el a jogszabályok módosítását, adja ki a gyakorlatba való átültetéséhez szükséges feladatokat, és határozza meg az ellenőrzés és monitorozás mechanizmusát [4.] .

– Felszólítjuk a felnőtt társadalmat, hogy ne tűrje meg a mindennapi életben a kiszolgáltatott, tönkretett gyermekeket kihasználó „vásárlókat”: súlyos bűnelkövetők ők, akiket rendőrkézre kell adni.

Kapcsolódó cikkek