Nekik tetszik az új Nat

A Magyarságkutató Intézet üdvözli az új Nemzeti alaptantervnek (Nat) azokat a céljait, hogy a magyar történelem és irodalom tanításánál a nemzeti identitás megerősítését és a nemzeti kultúra megismertetését helyezik az oktatás középpontjába.

Az intézet szombati, Horváth-Lugossy Gábor főigazgató közleményében azt írta, a Nemzeti alaptantervben az irodalom és a történelem tantárgyaknál történt változások eredményeként a tananyagban hangsúlyozottan megjelenik a nemzeti tartalom, a hazaszeretet, a nemzeti öntudat – amelyből

“immár nem rekednek kívül a magyarság határon túl élő milliói sem – s ezek összhatásaként kialakul a tanulókban a nemzeti büszkeség, a haza iránti elkötelezettség és a nemzeti összetartozás érzése”.

Állásfoglalásuk szerint a Nat hozzájárul ahhoz, hogy a következő generációk a tényeken és a reális történelemszemléleten alapuló ismereteket szerezzenek, megismerjék a magyar irodalom szellemi és kulturális értékeit, az összmagyar összetartozás tudatát, azokkal azonosulhassanak és gyermekeiknek átörökítsék.

Ezáltal részesei és továbbadói legyenek annak az évszázados magyar történelmi hagyománynak, amely

“alapja és egyúttal záloga a magyarság több évszázados megmaradásának, jelenbeli és jövőbeni sikerének”

– tették hozzá.

Kapcsolódó cikkek