Nemsokára megtudjuk, ki most a leggazdagabb képviselő

Nemsokára megtudjuk, ki most a leggazdagabb képviselő

OrszágházJövő év január 31-ig kell nyilatkozniuk az országgyűlési képviselőknek a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő vagyoni, jövedelmi és gazdasági érdekeltségi helyzetükről. A honatya a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a nyilatkozatát.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény értelmében a képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá – ha nem választották újra – megbízatásának a megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél vagyonnyilatkozatot tenni. Ennek elmulasztása esetén – a benyújtásig – javadalmazásban nem részesülhet, képviselői jogait nem gyakorolhatja.  A nyilatkozatokat a parlament honlapján teszik közzé 2012. február 1-jétől.

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a tisztségviselők közül mások mellett az Állami Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács tagja, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke, a legfőbb ügyész, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, az országgyűlési biztos és a Közbeszerzési Tanács elnöke is.