Szentmise a nagy bíborosért

Szentmise a nagy bíborosért

MindszentyMindszenty József

Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából mutatott be hálaadó szentmisét szombaton Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

A koncelebrációs szentmisén részt vett Alberto Bottari de Castello pápai nuncius, valamint a magyar katolikus püspöki kar több püspöke is. A hálaadó istentiszteleten, amelyen a hívek zsúfolásig megtöltötték a szombathelyi székesegyházat, Mindszenty József mielőbbi boldoggá avatásáért is imádkoztak. Mindszenty József Vas megyében, Csehimindszenten született, 1915-ben abban szombathelyi székesegyházban szentelte pappá gróf Mikes János megyés püspök, ahol most életéért és munkásságáért adtak hálát. Erdő Péter szentbeszédében Mindszenty bíboros minden körülmények között megingathatatlan hitét, hazája és népe iránti olthatatlan szeretetét állította példaként hallgatósága elé.

Mindszenty bíboros, mint magyar főpap nem profetikus üzeneteket fogalmazott meg, hanem folyamatosan Isten akaratát, üzenetét próbálta meg felfedezni saját maga és a katolikus közösség, egész népe számára – mondta. Hozzátette, Mindszenty bíboros személye és tanításai ma is időszerűek, Krisztusba vetett hite, elpusztíthatatlan reménye, tisztánlátása, emberek iránti együttérzése és hősies szeretete sokak számára nemcsak példát jelenthet, hanem erőt is adhat. A hálaadó szentmise után Erdő Péter megáldotta Mindszenty József új emléktábláját annak a szemináriumnak – mai egyházmegyei kollégiumnak – a falán, ahol egykor kispapként Mindszenty is nevelkedett.