Így tisztelegnek Tisza István előtt

Így tisztelegnek Tisza István előtt

Parlament

Tisza István halála szimbolizálta a történelmi Magyarország sorsát is. Tudta, hogy mi vár hazájára és mi vár rá, mégsem hátrált meg. Ezt mondta ünnepi beszédében az emléktábla ismételt felavatásán hétfőn a Parlamentben Kövér László. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett rá, hogy Tisza István az utolsó pillanatokig ellenezte Magyarország belépését az első világháborúba. Tisza Istvánt nem pusztán mártíromsága tette halhatatlanná, hanem tettei, elvei, amelyeket soha nem áldozott fel a népszerűség oltárán.

Tisza István emléktábla

Kövér László hozzátette, hogy egyetlen cél, egy gazdagodó és gyarapodó Magyarország megteremtése vezérelte. Tisza István szavai a jelennek is üzennek, hogy egyetlen tisztességes és értelmes politika létezik: a nemzeti érdek feltétlen követése. Kövér László hozzátette, hogy a magyar nemzet sorsát az biztosította egy viszontagságos évezreden át, hogy szerves kapcsolatban tudott maradni a nyugattal, elsajátította a nyugati kultúra vívmányait, de csak egészséges hajtásait ültette át a nemzeti élet talajába.

Kövér László ezután leleplezte az 1918. október 31-én mártírhalált halt Tisza István és a fél évvel később szintén meggyilkolt Návay Lajos egykori házelnökök emléktábláját. A megemlékezésen mások mellett részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Boross Péter volt miniszterelnök, és a Tisza család képviselői is jelen voltak. Az Országgyűlés Hivatala idén májusban visszaállíttatta a Ház első világháborús hősi halottainak emléktábláját a Parlamentben. Fönnmaradt dokumentumok felhasználásával sikerült a tábla azon párját is újjáalkotni, amely az Országgyűlés Képviselőháza két tragikus sorsú elnökének, gróf Tisza Istvánnak és Návay Lajosnak állított emléket. Ezt a táblát avatta fel újra hétfőn Kövér László házelnök.