Több marad a családi kasszában

Több marad a családi kasszában

sárga csekk és pénz

A villamos energia és földgáz ármegállapításáról szóló rendeletek 2011. július 1-jén hatályba lépő módosításai következtében az egyetemes szolgáltatással ellátott felhasználók révén fizetendő végfogyasztói árak – a Széll Kálmán Tervben rögzített kormányzati elvárással összhangban – nem változnak. 2011. június 30-ig a kapcsoltan termelt, kötelezően átvett villamos energiáért a piaci árnál magasabb árat kaptak a távhőtermelők. Ez a rendszer 2011. július 1-i hatállyal megszűnik.

Gázóra

Mivel az egyetemes szolgáltatókra kevesebb teher hárul a magasabb árszintű KÁT rendszerből, indokolttá vált a villamosenergiáért fizetett egyetemes szolgáltatási árak szolgáltatóként átlagosan 4,2-4,5 százalékos csökkentése. Ezzel párhuzamosan július 1-jétől megtörténik a távhőszolgáltatás ártámogatásának forrásául szolgáló új tétel, a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj bevezetése. A kilowatt óránkénti 1,2 forint értékű, áfaalapot nem képező új díjtételt a villanyszámlán külön is feltüntetik majd a szolgáltatók.

Az energiapolitikáért felelős miniszter negyedévente határozza meg a földgáz egyetemes szolgáltatás, és ezzel összefüggésben az egyetemes szolgáltatók részére felajánlott földgáz árát. Ennek megfelelően a 2011. július 1-jével kezdődő negyedév árainak meghatározása érdekében – az árelőkészítésért felelős Magyar Energia Hivatal előterjesztése alapján – több minisztériumi gázárrendelet is módosul. A módosítások további indokai, hogy a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók a gáztörvény július 1-jével hatályba lépő rendelkezései alapján már nem tartoznak a földgáz egyetemes szolgáltatási körbe, az ESZ a húsz köbméter/óra alatti fogyasztókra és a húsz köbméter/óra feletti lakossági felhasználókra szűkül.

Gázsütő

Így júliustól a különböző díjakat már az új struktúra alapján szükséges megállapítani. Az úgynevezett importkorrekciós tényező megszüntetésével egyidejűleg az egyetemes szolgáltatási gázdíjak emelkednek. A villamos energia és földgáz árának megállapításáról szóló rendeletmódosítások révén kiváltott, ellentétes irányú árváltozások azonban mindkét területen maradéktalanul kiegyenlítik egymást. A szabályváltozások hatására – a kormány rezsibefagyasztásra vonatkozó vállalásával összhangban – a végfogyasztói árak tehát egyik esetben sem változnak. Az Országgyűlés révén márciusban elfogadott energetikai tárgyú törvénymódosítások az energetikáért felelős miniszterhez utalták a távhő ármegállapítói feladatokat is.

Sárga csekkek az asztalon

A távhő árak egészen addig a 2011. március 31-i szinten maradnak, amíg idén ősszel a nemzeti fejlesztési miniszter meg nem alkotja első rendeletét a hatósági ár mértékéről. A magyarországi háztartások az elmúlt években egyre nehezebb helyzetbe kerültek az energiahordozók árszínvonalának az átlagos árváltozást meghaladó mértékű növekedése miatt. A kormány határozott szándéka, hogy a lakosság kiadásainak egyre nagyobb részét kitevő rezsiköltségek emelkedését a rendelkezésére álló eszközökkel megfékezze.