"Nem kell módosítania a stresszteszt magyar résztvevőjének"

"Nem kell módosítania a stresszteszt magyar résztvevőjének"

Az Európai Bankhatóság vasárnap publikált stressztesztjében részt vevő egyetlen hazai hitelintézet, az OTP Bank esetében nincs szükség az elsődleges alaptőke vagy más jellemzők módosítására.

Az MNB közleménye szerint a jegybank saját döntése alapján részt vett az Európai Központi Bank euróövezeti hitelintézeteket érintő eszközminőségi vizsgálatában is, e piaci szereplők hazai leánybankjait áttekintve. A vizsgálatok tapasztalatait a jegybank felügyelési tevékenysége során hasznosítja. A jegybanki közlemény emlékeztet arra, hogy az Európai Bankhatóság (EBA) felmérése az európai bankok sokkellenálló képességét hivatott felmérni hároméves időhorizonton egy hipotetikus kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyvet feltételezve. A 2014. évi tesztben Magyarországról az OTP Bank Nyrt. vett részt, mert a magyarországi hitelintézeti szektor piacvezető intézménye, mérlegfőösszeg alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik, és a közép-kelet-európai régió nyolc országában van jelen leányvállalatain keresztül.

Az EBA ajánlása alapján az MNB végezte az OTP részletes eszközminőség-vizsgálatát (AQR). Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján – a piaci befektetői bizalom megerősítése érdekében – az OTP AQR vizsgálata az Európai Központi Bank (EKB) eszközminőség-vizsgálati módszertana alapján külső könyvvizsgáló cég bevonásával történt.

Az AQR vizsgálat az OTP Bank esetében a kockázattal súlyozott kitettségek több mint 50 százalékát, összesen 14 portfóliót fedett le: a nagyvállalati, valamint a kis- és középvállalati (KKV) portfóliókat a hazai banknál, illetve a lakossági jelzálog- és fedezetlen lakossági hiteleket mind a hazai, mind a leánybankoknál. A tételesen átvizsgált vállalati mintán összességében értékvesztés-hiányt nem állapított meg a vizsgálat. Az OTP Bank érintett lakossági portfolióinál az EKB módszertana szerinti kollektív értékvesztési modell értékvesztés-többlettel számolt. Összességében az AQR vizsgálat csak kisebb eltéréseket és hiányosságokat állapított meg, amelyek nem tették szükségessé a stressz teszt alapjául szolgáló elsődleges alaptőke vagy más paraméterek módosítását. Az OTP Bank szempontjából a stresszteszt legfontosabb eleme a hitelezési kockázatból adódó veszteségek számítása volt. A bankcsoport termékpalettája miatt jelentős volna a hitelezési veszteségek emelkedése egy esetleges stresszhelyzetben mind az alappályához, mind pedig a 2013 év végi tényadathoz képest. Ezek a hitelintézet mérleg szerinti eredményében is megmutatkoznak.

A stresszteszt legfontosabb eredményének számító tőkepozíció alapján azonban az OTP Bank eredménye jónak bizonyult, hiszen az elsődleges alaptőke mutatója – a stresszpályán elvárt 5,5 százalékot lényegesen meghaladva – 11,95 százalék lett a hároméves sokkpálya végén. A mutató a tőkekövetelményekről szóló uniós irányelv (CRD IV.) előírásainak teljes bevezetése mellett is 11,98 százalékos értéket érne el stresszhelyzetben, ami ugyancsak jó értéknek számít. A pozitív végeredmény mellett azt is hangsúlyozni kell, hogy az OTP Bank a stressztesztben a módszertannak megfelelően nem vette figyelembe az elszámolási törvény előírásaiból származó veszteségeket, de a publikálandó táblázatokban feltüntette azt – áll a közleményben.

Az EBA stresszteszt eredményeinek közzétételével egyidejűleg hozta nyilvánosságra az Európai Központi Bank (EKB) saját átfogó értékelésű vizsgálati eredményeit, amely tartalmazza az eszközminőség-vizsgálat (AQR) és az EU stresszteszt eredményeit is. Az MNB részt vett az egyes euróövezeti bankok leánybankjainál az EKB követelményrendszere szerint lezajlott AQR vizsgálatban is. Ennek eredményei szintén alátámasztják a jegybank korábbi vizsgálatainak megállapításait. Az EKB AQR módszertani elemeit és eredményeit az MNB saját felügyelési tevékenységében is hasznosítja.

Kapcsolódó cikkek