a magyar Parlament, forrás: pixabay.com

Állatvédelmi alapítvány létrehozásáról határoznak a képviselők

Állatvédelmi alapítvány létrehozásáról határoznak a képviselők

Közfeladatot ellátó állatvédelmi alapítvány létrehozásáról határoz kedden az Országgyűlés, amelynek napirendjén szerepel az információszabadságról szóló törvény, valamint fogyasztóvédelmi tárgyú törvények módosítása is.

Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd a határozathozatalok között a kormány kezdeményezésére a képviselők elfogadhatják a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslatot,

amelynek célja az állatok jóléte és védelme, a felelős állattartás és az állatvédelem népszerűsítése, valamint az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködés megerősítése.

Döntés lesz az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021-es tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Határoznak a digitális platformok üzemeltetői által szolgáltatott adatokkal összefüggő, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvény módosításáról. A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat elfogadása esetén az újonnan felálló hatóság új fejezetet fog alkotni a központi költségvetésben.

Ezek után számos nemzetközi egyezményről döntenek a képviselők.

A határozathozatalok után négy olyan törvényjavaslatot tárgyalnak, amelyet Varga Judit igazságügyi miniszter nyújtott be. Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítása gyorsítaná a közérdekű adat megismerésére irányuló pereket, továbbá létrehozná a bárki számára elérhető, nyilvános központi információs közadat-nyilvántartást, amely tartalmazná a költségvetési szervek, illetve a helyi és nemzetiségi önkormányzatok legfontosabb gazdálkodási adatait. A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés lehetővé tenné a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított szervezeteknek, hogy képviseleti kereseteket indítsanak a jogsértés megszüntetésére, valamint a jogorvoslat érdekében azokkal a vállalkozásokkal szemben, akik megsértik az uniós és a magyar jogot.

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása egyebek mellett az iparjogvédelmi, a szerzői jogi szabályokon változtatna.

Tartalmaz a közjegyzőkre, a hagyatéki eljárásra vonatkozó szabályokat, továbbá uniós jogharmonizációt hajt végre több területen.  Az egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosítása három hágai egyezményt kihirdető jogszabályon változtatna.

Kapcsolódó cikkek