"Nincs félnivalónk"

Bölcskei GusztávBölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke igét hirdet a húsvéti istentiszteleten a debreceni Református Nagytemplomban 2013. március 31-én, fotó: Czeglédi Zsolt/MTINincs félnivalónk, ez a húsvét üzenete. Ezt mondta Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök vasárnapi igehirdetésében a debreceni Református Nagytemplomban.

Bölcskei Gusztáv a Református Nagytemplom szószékéről Isten áldását kérte az új római katolikus egyházfő, Ferenc pápa szolgálatára. “Ferenc pápa szerénysége, nyitottsága reménnyel tölthet el minden keresztyén embert” – jegyezte meg Bölcskei Gusztáv, hozzátéve meggyőződését, hogy a pápa által hirdetett evangélium hozzájárul a felekezetek közötti megbékéléshez.    

Bölcskei Gusztáv a húsvétvasárnapi istentiszteleten utalt arra is, hogy Ferenc pápa meglepetést ígért. A húsvét meglepetéséről szólva a magyar református egyházfő feltette a kérdést: van-e nagyobb meglepetés annál, ami az első húsvétkor történt, amikor Krisztus feltámadott? Krisztus feltámasztása az örökkévaló Isten csodálatos, utánozhatatlan húsvéti meglepetése mindannyiunk számára – válaszolt Bölcskei Gusztáv. A továbbiakban a református püspök arról beszélt, ha Pál apostol idejében lett volna egyházi anyakönyvezés, Krisztus halálakor azt írták volna be, hogy “a halál oka az ember”.    

“Halandók vagyunk, meg fogunk halni”. Amikor az ember megszületik, elkezdik számolni hány napos, hány hetes, hány éves, ami nem más, mint egy hatalmas visszaszámlálás, ami jelzi: “ahogy telnek a napjaink, úgy fogy az időnk” – mondta a püspök. Bölcskei Gusztáv hozzátette, a húsvét nem arról szól, hogy Krisztus beállította az órát, s azt mondta, vége a visszaszámlálásnak, hanem olyat tett, ami azt jelenti: nincs félnivalónk! “Félelem, reménytelenség, szomorúság, aggodalom töltött el bennünket, de ma már tudjuk, nincs félnivalónk. Ez a húsvét üzenete (…)” – hirdette a zsinat lelkészi elnöke.

Bölcskei Gusztáv szerint a döntő kérdés az, vajon arra építjük-e az életünket, hogy nincs félnivalónk, mert Krisztus feltámadott, vagy arra, hogy jobb, ha meghúzzuk magunkat, és csendben vagyunk.  A húsvét az az öröm, hogy aki Krisztusban hisz, nincs félnivalója. Mi húsvéti emberek vagyunk – hangoztatta a zsinat lelkészi elnöke.

Kapcsolódó cikkek