Öt gazdaságfejlesztési pályázati kiírás

Öt gazdaságfejlesztési pályázati kiírás

ÚSZTElindult a piacorientált kutatás-fejlesztést, az akkreditált innovációs klaszterek technológiai innovációját, a vállalati folyamatmenedzsment, illetve elektronikus kereskedelmet, környezeti fejlesztéseket és vállalati informatikai szolgáltató központok létrehozását támogató pályázati kiírások társadalmi egyeztetése. 

A MAG  Magyar Gazdaságfejlesztési Központ tájékoztatása szerint az ujszechenyiterv.gov.hu partnerség aloldalán elérhető dokumentumok véleményezésére 2011. április 15. és április 25. között van lehetőség.

Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjában a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-2011-1.1.1 kódszámú) pályázati kiírás célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek segítése, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A konstrukció keretében negyvenöt milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13. évekre.

Az  akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása című (GOP-2011-1.2.1 kódszámú) pályázati felhívás célja az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek – termékfejlesztés és piacra vitel – segítése, a műszaki fejlesztés hátterének biztosítása az adott klaszter több tagjának tulajdonában lévő projekttársaságok támogatása révén. A konstrukció keretében tizenöt milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13. évekre.

A vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című (GOP-2011-2.2.1 illetve KMOP-2011-1.2.5 kódszámú) kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén a belső vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai kis- és középvállalkozói szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő. Támogathatók továbbá a modern vállalat irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések.

A GOP-2011-2.2.1 kódszámú kiírás esetében kilenc milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13. évekre, a KMOP-2011-1.2.5 kódszámú felhívásnál 1,8 milliárd forint keretre lehet pályázni 2011-ben a Közép-magyarországi régióban.

A környezeti célú fejlesztések című (GOP-2011-2.1.4 kódszámú) felhívás célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseikkel közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe. A konstrukció keretében kilenc milliárd forintot szánnak felhasználni a 2011-13. évekre.

A vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása című (GOP-2011-3.4.1 kódszámú) konstrukció célja olyan alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, melyek professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtanak (Software as a Service, SaaS) kis- és középvállalatok számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv-szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan informatikai alkalmazásokkal támogassák, amelyeket saját beruházásból nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani. A támogatási konstrukció kerete egy milliárd forint a 2011-13. évekre.

 

Kapcsolódó cikkek