„Megtalálhatjuk az igazságosság és az irgalmasság közös feladatait”

„Megtalálhatjuk az igazságosság és az irgalmasság közös feladatait”

Erdő PéterErdő Péter, fotó: Kovács Attila/MTIHa Isten színe előtt zajlik az életünk, akkor az igazságosság és az irgalmasság közös feladatait megtaláljuk a hétköznapi életünkben is. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét záróeseményén, a keresztény-zsidó imanapon vasárnap Budapesten, a terézvárosi templomban. 

A bíboros emlékeztetett arra, hogy 2003-ban a zsidó-katolikus dialógus bizottság közös nyilatkozatában megállapította: “(…) a vallásos hit előmozdításának feladata a mai társadalomban azt kívánja a részünkről, hogy mutassuk meg az igazságosság, a szeretetteljes emberiesség, a türelem és az alázat élő példáit.”
    
Erdő Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a II. vatikáni zsinat kezdetének ötvenedik évfordulóját ünnepli a katolikus egyház az idén. “A Nostra Aetate kezdetű zsinati nyilatkozat szilárd alap és iránymutatás a számunkra, amikor a szeretet és a közösség párbeszédét keressük” – mondta. Megemlítette II. János Pál pápának a római zsinagógában 1986-ban mondott híres beszédét, amelyben az akkori katolikus egyházfő úgy fogalmazott: “a zsidó vallás számunkra nem valami ‘kívülálló’ dolog, hanem valamiképpen vallásunk belső kérdése. Olyan kapcsolat fűz minket hozzá, amely semmilyen más valláshoz nem köt minket. Különösen szeretett testvéreink vagytok, (…) és valamiképpen azt mondhatjuk: idősebb testvéreink.”    

“Ezt a testvériséget különösen is átérezzük, amikor mindannyiunk ura és teremtője színe előtt állunk, amikor felismerjük feltétlen hatalmát, kifürkészhetetlen bölcsességét, a történelemben is megnyilvánuló, de számunkra felfoghatatlan módon működő erejét” – tette hozzá Erdő Péter.
    
Schweitzer József

Schweitzer József, fotó: Kovács Attila/MTI

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi arról beszélt, hogy “a Mindenható imádásában”, a monoteizmus vallásai “mind egyek”. Mint mondta, “Isten az örök lét, és (…) mi halandó emberek felemeljük a szívünket hozzá, hogy hálánknak kifejezése legyen”. Erre tanítjuk gyermekeinket, és ezt szeretnénk valamennyien megvalósítani gyarló életünkben – tette hozzá. Idézte Malakiás prófétát, aki azt írta az Ószövetségben: megmondatott neked ember, mi a jó, hogy cselekedd a törvényt”, a szeretet, az egymás iránti megbecsülés törvényét, kövesd a humanitás eszményeit és alázattal járj Isten előtt. A szertartáson részt vett Szabóné Mátrai Mariann, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökhelyettese, Kalota József, a Konstantinápolyi Ortodox Patriarchátus érseki vikáriusa, Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense és Ócsai Tamás a Hetednapi Adventista Egyház unióelnöke.

Az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartottak istentiszteleteket és imádkoztak a Krisztusban hívők egységéért, az ország szinte minden településén és szerte a világban. Az ez évi esemény bibliai mottója: “(…) mindnyájan el fogunk változni” volt.
    
Az ökumenikus imahét előkészítő anyagát ezúttal – a Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács és az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottságának közös felkérésére – egy lengyelországi ökumenikus csoport dolgozta ki. Az ökumenikus imahetet 1908 óta tartják meg, akkor az egyesült államokbeli Graymoorban az anglikán és a katolikus közösségek közös programokat szerveztek.

Kapcsolódó cikkek