fotó: pixabay.com

Akadémiai elismeréseket kaptak nagy magyar tudósok

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke adta át a köztestület 194. közgyűlésének hétfői ünnepi ülésén az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, a Wahrmann Mór-érmet, az Arany János-életműdíjat, a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat és az Akadémiai Újságíró Díjat.

Az Akadémiai Aranyérmet idén Palkovits Miklósnak, a Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetének professor emeritusának adományozta az Elnökség. Palkovits Miklós a magyar neuroanatómia iskolateremtőjeként, nemzetközileg is elismert agykutatóként végzett kiváló tudományos munkájáért, a modern hazai és nemzetközi neuroataonómiai és neuroendokrinológiai tudományos eredményekre döntő hatást gyakorló agymintavételi módszeréért, valamint a modern mikrodisszekciós agybank létrehozásáért és évtizedes sikeres nemzetközi működtetéséért – amivel jelentősen hozzájárult a modern molekuláris agykutatáshoz – érdemelte ki az elismerést.

Az életműdíjnak számító rangos kitüntetést az MTA Elnöksége évente egy akadémikusnak adományozza kiemelkedő tudományos, közéleti, tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága elismeréseként.

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesült Agyagási Klára, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézetének egyetemi tanára; Dulai Alfréd, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának osztályvezetője; Gócza Elen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézet Állatbiotechnológia Tanszékének vezetője; Kiss Rita Mária, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének vezetője, egyetemi tanára, a Biomechatronikai Kooperációs Kutatóközpont igazgatója; Legeza Örs, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Elméleti Szilárdtestfizika Osztályának tudományos tanácsadója, az MTA Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport vezetője; Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet megbízott főigazgató főorvosa, a Sugárterápiás Központ központvezető főorvosa; Sándor István, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense; Tóth Imre, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológaiai Kar Fizikai Kémiai Tanszékének professor emeritusa és Winkler István, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetője. Megosztott Akadémiai Díjban részesült Csuhaj Varjú Erzsébet, az ELTE Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékének egyetemi tanára és Vaszil György, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Ugyancsak megosztott Akadémiai Díjat kapott Pál Csaba, az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység Lendület Kísérleti Evolúcióbiológiai Csoport vezetője és Papp Balázs, az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Csoport vezetője.

Az Akadémiai Újságíró Díjat idén Kocsis-M. Brigittának, az M5 televízió Novum című tudományos magazin szerkesztő-műsorvezetőjének, valamint Kun Zsuzsának, a Klubrádió szerkesztő-riporterének ítélték oda.

Wahrmann Mór-érmet adományoztak Zettwitz Sándornak, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatójának. A külhoni magyar tudósok tevékenységét elismerő Arany János-életműdíjat Deák Istvánnak, az amerikai magyar történészek doyenjének adományozták. Az ünnepségen kihirdették a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj 2020. évi díjazottját is. Az elismerést Terence Taonak, a University of California, Los Angeles professzorának adományozta a díjbizottság. A Bolyai-díjat ötévente adják át egy 10 tagú nemzetközi bizottság javaslata alapján az előző tizenöt évben írott legnagyobb hatású monográfia szerzőjének.

Kapcsolódó cikkek