Készül a Magyar Sport Fehérkönyve

Készül a Magyar Sport Fehérkönyve

A Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság közös munkájának és a TÁMOP támogatásnak köszönhetően még ebben az évben megszületik az ország ez idáig egyetlen teljes körű és legtöbb témájában reprezentatív felmérésen, elemzésen alapuló sporttudományi kutatásának eredménye, mely a sportstratégia egyes fejezeteinek átdolgozását is szolgálhatja.

A projektben feltárják a sport európai dimenzióinak megfelelő hazai tartalmakat, követve az EU Sport Fehérkönyvének szerkezetét. Tudományos alapossággal megtörténik a szabadidős célú fizikai aktivitásban rejlő egészségvédő és -fejlesztő, sportszociológiai, a társadalmi felelősségvállalás és kohézió erősítését szolgáló értékek magyarországi kiteljesítési lehetőségeinek azonosítása. Nemzetközi kitekintésben is bemutatják a jelenlegi és a jövőbeli célokat szolgáló ideális jogi/szakpolitikai eszközrendszer, humán-erőforrás és szervezeti adottságok, és az ágazatra, illetve a célcsoportokra jellemző minőségi és mennyiségi mutatókat.

A hiánypótlónak tekinthető elemzések, ismeretanyagok, irányelvek és ajánlások elkészítése mellett a projekt célja, hogy kezdeményezéseinek köszönhetően a lakosság mindennapi életébe beépüljön a rendszeres testmozgás iránti igény.

Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a tervek szerint 2014 májusra lezáródó projekt megelőző jellegű válaszokat ad a felnövő generációra egyre inkább jellemző közegészségügyi kihívásokra, mint például az egyre gyakoribb elhízásra, korai diabéteszre, és a kardiovaszkuláris betegségekre – tudtuk meg Dr. Farkas Judit szakmai vezetőtől. Az Eurobarométerstatisztikája ismert, és tudjuk, hogy hazánkban sajnos nem annyian és nem annyiszor végeznek egészségfejlesztő testedzést – de vajon tudjuk pontosan, hogy miért nem? Tudjuk, hogy kinek és mit kellene másképp tenni? A begyűjtött adatok és jó gyakorlatok, az elkészült elemzések, és mindennek a szervezési/menedzsment oldalról való megvilágítása új eredményeket és legfőképpen új típusú válaszokat hozhat. Megvizsgáljuk az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a sport, a közlekedési és több más ágazat együttes szerepvállalásának lehetőségét, amire iránymutatást az EU már 3 különböző sporttémában megjelent dokumentumában is adott. Ezek adaptálása a hazai szakpolitikába, de messze nem csak a sportszervezési gyakorlatokba és a speciálisan magyar lakosságra tervezett válaszok/intézkedések csak olyan munkán keresztül valósítható meg, mint amit az MSTT és MST konzorciuma végez. Évtizedes lemaradást hozhatunk be azokkal az országokkal szemben, ahol korábban kiléptek abból a szűk körből, amiben csak az egyén és a sportszervezetek szerepét vizsgálták a sportolási szokások alakulásában. Az adatgyűjtés és elemzés nem luxus, nem néhány kutató önös érdeke, hanem döntéseket alapoz meg és a szakpolitika, több ágazat szakpolitikai alapját képezi.

A sokoldalú, 10 témában folytatott sporttudományi kutatás és adatgyűjtés, az adatbázis-építés, a sportportál fejlesztése, valamint a módszertani eredmények, ajánlások ismertetését és tudatosítását szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló workshopok szervezése a megyei (fővárosi) szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára háromszázhetvenhat millió forintból valósul meg a két szervezet 16 szakértője és további 4 alvállalkozó bevonásával. Tehát íróasztaltól a gyakorlati megvalósításig. Ez jellemzi az elkövetkezendő hónapokban a Magyar Sportmenedzsment Társaság és a Magyar Sporttudományi Társaság projektben kifejtett tevékenységét – tette hozzá mosolyogva a kutató.