Örökségi díj hazánk legnagyobb alkotóinak

Örökségi díj hazánk legnagyobb alkotóinak

örökösi díj

A bírálóbizottság ezúttal Kass János képzőművészt, Mécs László költőt, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaságot, Nagy Zoltán népmesekutatót, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumot, Szőnyi Zsuzsát és Triznya Mátyást, továbbá a hagyományőrzésével kitűnő, mezőségi Szék települést találta méltónak az elismerésre – mondta a Magyar Örökség és Európa Egyesület csütörtökön.

Kass János

Kass János

A Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság 1958-ban alakult Nagy Lídia vezetésével, jelenlegi karnagya Kollár Kálmán. Munkájának színvonaláról sokat mond, hogy jó pár magyar zeneszerző – köztük Bárdos Lajos, Lendvay Kamilló, Szokolay Sándor – ajánlotta művét az együttesnek. A kórusnak már tizenegy lemeze van, a társulat nemzetközi versenyek állandó résztvevője, számos első díj birtokosa. Nagy Zoltán népmesekutató, pedagógus több mint három évtizede gyűjtője és tanulmányozója a folklór több ágának, népdal, népballada, gyermekdal, népi imádság, mese, monda. Számos kötete jelent meg az Akadémia, Móra, Corvina és Palócföld Kiadóknál. Népmese lexikonja és határozója nélkülözhetetlen kézikönyve a mesét tanító pedagógusoknak.

A díj

A premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő Mécs László 1978-ban hunyt el, nyolcvanhárom esztendősen. 1953-ban röpiratok terjesztésének vádjával tíz év börtönre ítélték. 1956-ban hátralévő büntetésének elengedésével szabadult, 1958 tavaszától rendszeresen prédikált az óbudai plébániatemplomban. Hagyatékát a pannonhalmi bencés közösség gondozza. A Kossuth-díjas grafikus, szobrász, bélyegtervező Kass János is posztumusz kapja az elismerést, ő tavaly hunyt el, ugyancsak nyolcvanhárom évesen. Könyvillusztrátorként is jelentőset alkotott, és igen termékeny volt: több mint háromszáz könyvet tett még élvezetesebbé művészetével, többek közt Don Quijote, Robinson Crusoe, Nils Holgersson kalandjait.

Szőnyi Zsuzsa, Szőnyi István festőművész lánya férjével, Triznya Mátyás festőművésszel öt évtizeden át tartotta fenn Rómában a Triznya-kocsma néven legendássá vált irodalmi szalont. 1956-ban sokat segített a magyar menekülttábor lakóinak. 1999-ben Ciampi olasz államelnök a Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozatának aranykeresztjét adományozta Szőnyi Zsuzsának az olasz–magyar kultúrkapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért. Férje 1991-ben elhunyt.

Szőcs István lánya

Szőnyi Zsuzsa

A romániai Szék (korábban Székakna sóbányászat okán, románul Sic, németül Secken) község Kolozs megyében a Kis-Szamos egyik mellékvölgyében bújik meg. Zsákfalu, ami önkéntelenül segítette hagyományai szinte érintetlen megőrzésében. A források 1002-ben tesznek először említést róla Zeek néven. 1366-ban Nagy Lajos király is megfordult Széken egy határvita rendezése miatt. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb és megújulásra mindig kész tanintézete.

Az iskola padjaiban nemzedékek sora kapta meg azt az erkölcsi alapot és tudásanyagot, amelyet kamatoztatott az egyéni és közösségi életben. Az idén még két alkalommal az ősz és a tél első hónapjában részesülnek arra méltók Magyar Örökség-díjakban.

Kapcsolódó cikkek