Dolgoztatni lehet, kizsákmányolni már nem

Dolgoztatni lehet, kizsákmányolni már nem

Kisfiúk lapáttal, seprűvel

Sok családnak jól jön, ha gyermekük a nyári szünetben dolgozik és keresetével kiegészíti a létfenntartáshoz szükséges bevételeket. A tanulók is szívesen vállalnak, illetve vállalnának munkát, hogy segítsenek szüleiknek, vagy saját igényeknek megfelelően tudják elkölteni keresetük egy részét. Munkaviszonyt a Munka Törvénykönyve alapján az létesíthet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte, de az iskolai szünet időtartama alatt foglalkoztatható az a tizenötödik életévet betöltött tanuló is, aki tanulmányait általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában nappali rendszerű képzésben folytatja.

Esztergályozó kisfiú

A tizenhat éven aluli esetén szükséges a törvényes képviselő, azaz a szülő hozzájárulása. Tizennégy éves gyermek is foglalkoztatható, ha tagja valamelyik iskolaszövetkezetnek. A tanuló alapvetően háromféleképpen alkalmazható, vagy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, ilyen például a megbízási szerződés vagy a segítő családtag, vagy az április elsejétől az alkalmi munkavállalói kiskönyv helyébe lépett egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében.     

Sajnálatos tény, hogy a diákmunkát kínáló munkaadók egy része kihasználja a gyermekek munkaerejét, amikor az azonos munkát végző felnőttek bérénél kevesebbet fizet ki számukra, vagy szerződés nélkül (feketén) foglalkoztatja őket. Ezt nevezik kizsákmányolásnak!  A tizennégy-tizennyolc éves koráig korlátozottan cselekvőképes munkavállaló gyermekek munkajogi védelmének alapja, hogy a szülő és a tanuló közösen írásos szerződést kössön a munkáltatóval, mert munkaszerződés vagy egyéb megállapodás hiányában előfordulhat, hogy kevesebb bért vagy egy fillért sem kapnak az elvégzett munka után.     

Dolgozó kicsi lány

Ha a diákkal munkaszerződést kötnek, azaz munkaviszonyban áll, akkor a munkabér legalacsonyabb összege 2011. január 1-jétől 78.000 Ft. Amennyiben a diák olyan munkakört tölt be, amely szakképesítéshez kötött a kötelező legkisebb bérminimum 94.000 Ft. A munkabér összegét a munkaszerződésben rögzíteni kell. Mivel a tanuló munkabért kap, így köteles adóbevallást készíteni a 2011-es jövedelmeiről, melyet jelen esetben 2012. május 20-ig kell benyújtani. A megkeresett bérről és a levont adóról a munkáltató köteles igazolást kiállítani és átadni a diák részére.     

A közoktatásban tanulók és szüleik a nyári diákmunkával kapcsolatos munkajogi panaszaikkal az Oktatási Hivatalhoz és/vagy a vele együttműködési megállapodást kötött Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez fordulhatnak jogorvoslatért. Ha lenyelik a sérelmeiket, akkor soha sem lesz rend ezen a területen!  Sajtószóvivők: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy (1)787-7852) és Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) Bővebben: www.mszoe.hu