Beiktatták a ciszterci rend új apátját Zircen

Beiktatták a ciszterci rend új apátját Zircen

Dékány Árpád SixtusDékány Árpád Sixtus

Ünnepi szentmisén iktatták be szombaton a zirci bazilikában a magyarországi ciszterci szerzetesi közösség apátját. Dékány Árpád Sixtust a Zirci Ciszterci Apátság konventkáptalanja és a rend kongregációjának nagyobb elöljárói januárban választották apáttá. 

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Márfi Gyula, veszprémi katolikus érsek volt, a benedikálást, azaz áldásmondást pedig Mauro Giuseppe Lepori, a rend generális apátja végezte. A bazilikát zsúfolásig megtöltötte a több száz vendég, sokan a templom előtti téren kivetítőn követhették figyelemmel az ünnepi szentmisét. A rend generális apátja adta át a magyarországi ciszterciek apátjának a Regulát, a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot, melyek jelzik az apát főpapi szolgálatának jellegét.

Márfi Gyula

Márfi Gyula

Márfi Gyula, veszprémi érsek az új zirci apátot köszöntő és méltató beszédében hangsúlyozta, hogy olyan egyházi férfiút iktattak be a hivatalába, akiről mindenki úgy gondolta, hogy “oda való”. Dékány Árpád Sixtusra “mindenki rábólintott” – tette hozzá. Márfi Gyula azt kívánta az ciszterciek új apátjának, hogy a “szentlélek kegyelmei, azok a sajátos karizmák, amelyek kellenek a hivatása betöltéséhez, kormányzóképesség, bölcsesség, tudás, tanítás, bőségesen áradjanak a lelkébe”.

“Bölcsen, Istennek tetsző módon és Jézus szíve szerint tudjad kormányozni magyarországi ciszterci testvéreidet” – fogalmazott az érsek. Márfi Gyula méltatta az előző zirci apát, Zakar F. Polipkar érdemeit is, aki egészségi okok miatt vonult vissza az  apáti szolgálattól és akinek többek közt a zirci bazilika felújítása is köszönhető. Aki nem csak a ciszterci rendnek, de “az egész magyar katolikus egyháznak sok jó szolgálatot teljesített”.

Dékány Árpád Sixtus záróbeszédében azt mondta, elsősorban személyes példával lehet és kell vezetni egy közösséget.

“Megpróbálok elől járni és kérem a rendtársaimat, imáikkal és testvéri visszajelzéseikkel segítsenek engem az igyekezetemben és szolgálatomban”. Az új apát úgy fogalmazott, hogy “szeretnék bátorító, lendületet elősegítő módon élni és dolgozni értetek és veletek”.

Dékány Árpád Sixtus 41 éves, középiskolába Pannonhalmán járt a Bencés Gimnáziumba, a teológiai tanulmányait pedig Rómában a Szent Anzelm Egyetemen és a zirci Szent Bernát Hittudományi Főiskolán végezte. 1991-ben lépett be a ciszterci rendbe. Hitoktató volt a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, a Pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumban, plébánosként pedig a székesfehérvári Ciszterci Nagyboldogasszony Plébánián végezte szolgálatát. 2011 januárjában a magyarországi ciszterci közösség apátjává választották, szombaton Zircen beiktatták a tisztségébe. 

Az első ciszterci apátság Magyarországon 1142-ben a mai Bátaszék helyén állt Cikádoron létesült. III. Béla király 1182-ben alapította meg Zircen a ciszterci apátságot, amely e szerzetesi közösség magyarországi központja lett.