Belpolitikai átszervezések Kínában

Belpolitikai átszervezések Kínában

kínai parlamentA kormányzatot érintő szervezeti és működési racionalizálást hajtanak végre Pekingben, aminek eredményeképpen például felszámolják a vasútügyi minisztériumot, az élelmiszerellenőrzés viszont "minisztériumi rangra emelkedik". Ez derült ki a kínai parlament éves ülésszakán vasárnap tartott államtanácsosi beszámolóból.

Az államtanács (kormány) különböző osztályai túl sokat foglalkoznak olyan ügyekkel és területekkel, amelyek valójában nem kormányzati feladatok, ezért hátráltatják a döntéshozatalt, csökkentik a hatékonyságot, növelik a korrupció veszélyét, olvasható ki az indoklásból. “A magunk feladatait kell végeznünk, anélkül, hogy beleavatkoznánk olyan dolgokba, amikhez nincs közünk”, jelentette ki Ma Kaj.

Az államtanács szervezeti reformját érintő tervek kapcsán az Országos Népi Gyűlés (parlament) képviselői előtt Ma Kaj arról beszélt, hogy a kabinet célja a hatékonyság növelése, a hatalom világos megosztása, a felelősség világos elkülönítésével.

Az átszervezés a több mint 30 éve megkezdett reformfolyamatban a hetedik. A központi kormányzat ezúttal egyértelműen egyes feladatok “leosztására”, az alacsonyabb, több kérdésben a tartományi szintekre történő átruházásra, nagyobb átláthatóságra törekszik. Ez különösképpen vonatkozik az engedélyeztetési eljárásokra.

A közlekedési tárca eddigi működtetési feladatait például egy erre szakosodó intézmény kapja, míg a kapcsolódó biztonsági, minőségi és egyéb szabványok betartatásának ellenőrzése a szállítási minisztérium alá tartozik majd. A Rádió Film és Televízió Főhivatalt, valamint a Sajtó és Kiadói Főhivatalt összevonják, az országos családtervezési bizottságot az Egészségügyi Minisztériumba olvasztják bele.

A halászati felügyeletet és a tengeri biztonságot ellenőrző állami hivatalokat a jelek szerint szintén összevonják. A lépés minden bizonnyal a dél-kínai-tengeri és a kelet-kínai-tengeri kiterjedt járőrözések szervezettebb és összehangoltabb felügyeletét és lebonyolítását szolgálja majd. Kínának e vizeken területi vitája van több szomszédjával.

A kormány tevékenységét hosszú ideje terhelték a különböző funkciók átfedéséből, valamint a párhuzamosságból eredő problémák. Utalt arra, hogy a struktúra hiányosságai lehetővé tették, hogy korrupt vezetők a hatalmukkal visszaéljenek. A rendszer optimalizálása során ezért a jövőben az egyik legérzékenyebb területen, az ingatlan-nyilvántartásban is átszervezésre kerül sor.